Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн зөвлөх үйлчилгээ

Байршил: Өмнөговь, Цогтцэций

Хэрэгжүүлсэн он: 2017

Төслийн VR360 дүрс